การควบคุมคุณภาพ

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮบาลานซ์ ผ่านการควบคุมคุณภาพตามระดับมาตรฐานสากล

ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การควบคุมการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 

 

  1. ตรวจวิเคราะห์สารแปลกปลอม ตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด
  2. ควบคุมความสะอาดในทุกขั้นตอนการผลิต
  3. วัตถุดิบจัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชม.
  4. ควบคุมปริมาณสารอาหารในแต่ละแคปซูลให้ได้ปริมาณตามที่กำหนดในผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  5. ผ่านการทดสอบการทำละลาย เพื่อให้ร่างกายมนุษย์ได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด โดยใช้ระยะเวลาในการย่อยในกระเพาะไม่เกิน 15-30 นาที
  6. ควบคุมอายุของสินค้า (Shelf Life) ให้ไปเป็นตามที่กำหนดในผลิตภัณฑ์ โดยทดสอบสารอาหารในเครื่องเร่งอุณหภูมิที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
  7. ผ่านการตรวจน้ำหนักให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในผลิตภัณฑ์
  8. โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ GMP
โทรสั่งซื้อที่ >> 02-217-1888