article
ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ ด้วยน้ำมันปลา (Fish Oil)

 

ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ ด้วยน้ำมันปลา (Fish Oil)

 

          การที่เรามีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพียงเท่านี้ก็เป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตแล้ว แต่เราไม่สามารถควบคุมอนาคตของสุขภาพ หรือเลือกว่าจะแข็งแรง หรือเจ็บป่วยได้ ดังนั้น การดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในทุกวันนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่ร่างกายรับเข้าไป และส่งผลต่อร่างกายโดยตรงนั่นก็คืออาหาร อาหารที่ดีย่อมทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพกายที่ดี แต่อาหารที่ไม่ดี คืออาหารที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ร่างกาย แต่มักจะเป็นผลดีต่อความสุขทางใจเมื่อได้รับประทาน อย่างเช่น อาหารที่เป็นความสุขทางปาก เช่น อาหารบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง ของทอด ของมัน หรืออาหารกลุ่ม Fast Food ซึ่งนอกจากจะเพิ่มน้ำหนักให้ผู้บริโภคได้แล้ว ยังเพิ่มระดับไขมันไม่ดีให้กับร่างกายด้วย เมื่อร่างกายมีปริมาณไขมันไม่ดีในเลือดสูงขึ้น หรือระดับไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้น ก็จะส่งผลให้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆในอนาคต ซึ่งหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมาไม่น้อยนั่นก็คือโรคหลอดเลือด และหัวใจ

 

          โรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นหนึ่งในโรคที่มักจะเกิดกับคนไทยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเกาะของไขมันภายในหลอดเลือดหัวใจ ส่งผลให้เกิดการตีบของหลอดเลือด การไหลเวียนเลือดไม่ดี ซึ่งพบว่า การรับประทานน้ำมันปลามีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนเลือด อีกทั้งสาร EPA ที่ได้จากน้ำมันปลามีส่วนช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ซึ่งการที่ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดไม่เกิน 150 มิลลิกรัม / เดซิลิตร ถือว่าระดับไตรกลีเซอไรด์อยู่ในระดับดี รวมถึง EPA ยังมีส่วนลดความเสี่ยงการอุดตันของหลอดเลือดอีกด้วย

 

          การหาตัวช่วยเสริม เพื่อเสริมสุขภาพ หรือลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในอนาคตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกที่ดี แต่หากผู้ที่รักการรับประทานอาหารที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพเป็นประจำ แน่นอนว่าจะเกิดการสะสมในร่างกายเป็นจำนวนไม่น้อย ต่อให้บำรุงมากแค่ไหน แต่ไม่คิดเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน หรือลดลงบ้าง การบำรุง หรือเสริมก็อาจไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้มากเท่าที่ควร

Share this Article