ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

128/111 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ห้อง M ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 02-612-9170, 086-332-0700

Fax : 02-612-9180

info@hibalanz.com

www.hibalanz.com

Hi-Balanz

Hi-Balanz Official

#hibalanz

Line ID: @hibalanz
@hibalanz