article
ฝนนี้เราจะปังไปด้วยกัน กับโค้ดลดสูงสุดถึง 500 บาท

ฝนนี้เราจะปังไปด้วยกัน กับโค้ดลดสูงสุดถึง 500 บาท

 

 

หน้าฝนนี้เราจะปังไปด้วยกัน !!
กับโค้ดลดสูงสุดถึง 500 บาท เพียงแค่ ..


ซื้อครบ 5,000 บาท ลด 500 บาท ใส่โค้ด HBL500
ซื้อครบ 4,000 บาท ลด 400 บาท ใส่โค้ด HBL400
ซื้อครบ 3,000 บาท ลด 300 บาท ใส่โค้ด HBL300
ซื้อครบ 2,000 บาท ลด 200 บาท ใส่โค้ด HBL200
ซื้อครบ 1,000 บาท ลด 100 บาท ใส่โค้ด HBL100


แจกส่วนลดรับผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ รีบจัดเลยยยย
วันนี้ – 30 พ.ย. 62

Share this Article