article
หยุด!! ความดันโลหิตสูง ด้วยสารสกัดจากแคลเซียม

 

หยุด!! ความดันโลหิตสูง ด้วยสารสกัดจากแคลเซียม

                โรคความดันโลหิตสูง คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะมันส่งผลเสียต่อร่างกายโดยตรง เมื่อเกิดความดันโลหิตสูง หลอดเลือดจะแข็งและตีบ หัวใจจะบีบเลือดไปยังหลอดเลือดแดง ความดันก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่หัวใจบีบตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเครียด การออกกำลังกาย การพักผ่อน โดยค่าปกติของคนเราคือ 120/80 มิลลิเมตรปรอท แต่ไม่ควรเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท หากสูงกว่านี้แสดงว่าคุณเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาตตามมาได้

 

          รู้แบบนี้แล้ว เราจะทำอย่างไรเพื่อหยุด!! ไม่ให้ความดันโลหิตสูง  จากการศึกษาพบว่า คนที่ความดันโลหิตสูง มักจะรับประทานแคลเซียมน้อยกว่าคนปกติ เพราะแคลเซียมจะช่วยให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ดี ทำให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          นั่นหมายความว่า ความดันโลหิตสูง จะไม่เกิดขึ้นง่ายๆ หากเราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทางเลือกที่ดีในการได้รับแคลเซียม จึงเป็นการเลือกรับประทานอาหารเสริมสร้างแคลเซียมให้แก่ร่างกาย โดยเฉพาะการรักษาแคลเซียมให้อยู่ระดับมาตรฐานที่วันละ 800-1,000 มิลลิกรัม และยิ่งปัจจุบันเราสามารถหาซื้อแคลเซียมรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารสกัดจากแคลเซียม และให้ปริมาณที่เหมาะสมแก่การรับประทานแต่ละวัน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงไปได้มาก ที่สำคัญการดูแลตัวเองให้สดใสอยู่เสมอ พยายามไม่เครียด และการพักผ่อนอย่างเพียงพอควบคู่ไปกับแคลเซียม จะส่งผลดีต่อชีวิต หยุด!! ความดันโลหิตสูงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

 

Share this Article