การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันสินค้า ดังนี้

1. กรณีที่สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง สามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วัน

2. ในกรณีที่เกิดอาการแพ้ สามารถนำใบรับรองแพทย์มาคืนสินค้าได้

 

แจ้งเปลี่ยนคืนสินค้า โทร. 02-612-9170