article
เพราะอะไรแคลเซียม (Calcium) ถึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

 

เพราะอะไรแคลเซียม (Calcium) ถึงเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย

        ไม่ว่าใครก็คงรู้ว่าธาตุแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จำเป็นต่อร่างกายและคนเราต้องรับประทานสารอาหารประเภทแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอ แต่เพราะอะไรแคลเซียมถึงเป็นสารอาหารประเภทแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย คำตอบของคำถามนี้ก็คงเริ่มจากความรู้ความเข้าใจที่ว่า ในร่างกายของคนเรามีแคลเซียมประกอบอยู่ตลอดทั่วร่างกาย โดยเฉพาะที่กระดูกซึ่งเป็นโครงของร่างกาย ทำให้ตัวของเรายืนและเดินเหินทรงตัวได้และ ในฟันก็ประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียมเป็นหลักเช่นกัน ในกระดูกและฟันของคนเรามีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่ถึงร้อยละ 90 นอกจากนั้นในเซลล์ต่างก็ยังมีส่วนประกอบของแคลเซียมอยู่บ้าง ในเนื้อเยื่อ เลือด เซลล์ประสาท ก็มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบในรูปของแคลเซียมฟอสเฟสด้วย แคลเซียมยังทำหน้าที่เป็นตัวช่วยให้เลือดหยุดไหลและแข็งตัว ในกรณีที่เกิดบาดแผลตามร่างกาย สำหรับผู้ใหญ่ 1 คนที่มีน้ำหนักตัว 50 กิโลกรัมจะมีน้ำหนักของแคลเซียมในร่างกายอยู่ถึง 1 กิโลกรัมโดยประมาณทีเดียว จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เราต้องพึ่งพาแคลเซียมในการมีชีวิตอยู่และมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติ แคลเซียมจึงเป็นแร่ธาตุที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ สำหรับมนุษย์

 

        เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบเข้าไป ร่างกายของเราจะมีความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียมนอกจากนั้นจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะเสียเป็นส่วนใหญ่ ร่างกายจึงต้องการแคลเซียมทุกวันเพราะแคลเซียมจะไม่ถูกกักเก็บสำรองเอาไว้

 

        ดังนั้นหากเราไม่รับประทานแคลเซียมให้เพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวัน ร่างกายก็จะขาดแคลเซียม ส่งผลถึงสุขภาพและความป่วยไข้ ความอ่อนแอที่ตามมาอย่างแน่นอน ปัจจุบันกิจวัตรประจำวันและวิถีชีวิตมักไม่เอื้ออำนวยให้คนเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบตามโภชนาการที่ดีได้มากนัก ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดภาวะขาดแคลเซียมได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะในเพศหญิงวัยทำงาน จำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองด้วย สารสกัดแคลเซียม เข้าไปเป็นตัวช่วย เนื่องจากผู้หญิงในวัยใกล้หมดประจำเดือน การดูดซึมแคลเซียมจะลดลงตามลำดับ ต้องได้รับ สารสกัดแคลเซียม เข้าไปทดแทนเพื่อให้ได้แคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ หลังจากวัยหมดประจำเดือน ความสามารถในการดูดซึมแคลเซียมจะยิ่งต่ำลง เป็นสาเหตุให้กระดูกพรุนมวลกระดูกกต่ำและกระดูกเปราะหักง่าย

 

        การดูแลตนเองด้วยการรับประทานสารสกัดจากแคลเซียมเป็นวิธีป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดแคลเซียมได้ แม้แต่ผู้ชายเองก็ต้องการ สารสกัดแคลเซียม ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อไม่ให้มวลความหนาแน่นของกระดูกต่ำ เป็นการใส่ใจตนเองและปูพื้นฐานสุขภาพที่ดีให้กับตนเองในอนาคตได้อย่างดี

 

 

Share this Article