article
กระเทียม (Garlic) สมุนไพรรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

 

 

กระเทียม (Garlic) สมุนไพรรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

                ปัญหาแผลในกระเพาะอาหารที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องทรมาน บางครั้งมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งสามารรถรักษาได้ด้วยยา ขณะที่สมุนไพรบางชนิดก็มีคุณสมบัติเป็นยารักษาภาวะดังกล่าวได้เช่นกัน อย่างเช่นกระเทียม หนึ่งในสมุนไพรรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

 

แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากอะไรได้บ้าง?

                สาเหตุที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารนั้นมีหลายประการตั้งแต่การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา การใช้ยาบางชนิด การสูบบุหรี่ ความเครียด การดื่มสุราและอาหารรสจัด อีกทั้งยังมีในเรื่องของเชื้อแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร ที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นกัน

 

                ส่วนมากคนที่ป่วยเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารมักมาจากพฤติกรรมการทานอาหารไม่ตรงเวลา ซึ่งส่งผลให้กรดและน้ำย่อยที่ถูกหลั่งออกมาตามเวลาเพื่อย่อยอาหารไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารแทน เมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะตอนนั้น หนึ่งในสาเหตุของการถูกทำลายอาจเป็นเพราะเยื่อบุกระเพาะอาหารมีความบกพร่องอยู่พอดี จึงไม่สามารถต้านกรดหรือน้ำย่อยนั้นได้ ส่งผลให้กระเพาะกลายเป็นแผลในที่สุด

 

                สำหรับการใช้ยาบางชนิดก็มีส่วนที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วย ยาเหล่านั้นคือยากลุ่ม NSAID  เช่น ยาแอสไพริน ยารักษาโรคกระดูกและข้ออักเสบ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการสูบบุหรี่ ความเครียด การดื่มสุรา และการทานอาหารรสจัดที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

 

แผลในกระเพาะอาหารสู่มะเร็งกระเพาะอาหาร

                ปกติแล้วโรคแผลในกระเพาะอาหารจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องทรมาน หรือบางครั้งมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนร่วมด้วย โดยทั่วไปสามารถรับประทานยาสำหรับโรคกระเพาะอาหารเพื่อบำบัดรักษาได้ สามารถหายได้ภายใน 3-5 วันในผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง แต่บางอาการมีความน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะลำไส้ทะลุ กระเพาะลำไส้ตีบตัน เป็นต้น ซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิต

 

                นอกจากนี้การเกิดแผลในกระเพาะอาหารบางอย่างยังทำให้กลายเป็นโรคมะเร็งได้ด้วย โดยแผลในกระเพาะอาหารนั้นต้องเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร หรือ เอชไพโลไร หากเป็นเรื้อรังจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้

 

กระเทียมรักษาแผลในกระเพาะอาหารอย่างไร?

                กระเทียมมีสาร AS1 ซึ่งช่วยควบคุมการเกิดโรคกระเพาะอาหารได้ โดยสารดังกล่าวจะไปยับยั้งน้ำย่อยไม่ให้มาทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร จึงช่วยรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

                นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการรับประทานกระเทียมช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย จากโครงการวิจัยหนึ่งที่มีการติดตามผลเป็นเวลา 5 ปี พบว่ากลุ่มคนที่ได้รับสารสกัดจากกระเทียมมีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกในกระเพาะอาหารลดลง 33%

 

                กระเทียมคือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางยาและสามารถรักษาโรคได้มากมายอย่างมีประสิทธิภาพ ยังสามารถรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารอย่างได้ผลอีกด้วย ที่สำคัญคือการลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร ซึ่งยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจ

 

 

Share this Article

สินค้าแนะนำ