article
ปัญหาคอเลสเตอรอลเพิ่ม ปมโรคร้ายที่กระเทียม (Garlic Extract)ช่วยได้

 

 

ปัญหาคอเลสเตอรอลเพิ่ม ปมโรคร้ายที่กระเทียม (Garlic Extract) ช่วยได้

                คอเลสเตอรอล เป็นอีกหนึ่งตัวการของการเกิดโรคต่างๆ หลายครั้งที่เราได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงเรื่องรูปร่างและความอ้วน ทั้งที่ในความเป็นจริง คอเลสเตอรอลส่งผลเสียที่มากกว่านั้นหลายเท่า อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุของโรคร้ายหลายอย่างด้วย ขณะที่สมุนไพรบางชนิดก็มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเพิ่มปริมาณของคอเลสเตอรอลได้ หนึ่งในนั้นก็คือกระเทียม สมุนไพรไทยสารพัดยารักษาโรคที่เราคุ้นเคยดีนั่นเอง

 

คอเลสเตอรอลคืออะไร?

                คอเลสเตอรอลเป็นสารสเตอรอยด์ ลิพิด และแอลกอฮอล์ ทั้งยังจัดเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างได้เอง และบางกรณีร่างกายก็ได้รับจากอาหาร หากรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง จะทำให้เกิดการสะสมในร่างกาย และถ้าหากมีการสะสมมากกว่าปริมาณที่ขับออกไป จะทำให้เกิดผลเสียตามมาในด้านสุขภาพ ซึ่งคอเลสเตอรอลส่งผลเสียหลายอย่าง ได้แก่

 

โรคอ้วน

                อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตัวการที่ทำให้เป็นโรคอ้วนมีหลายอย่างด้วยกัน แต่หนึ่งในนั้นก็คือปริมาณคอเลสเตอรอลที่สูงในร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดโรคอ้วนตามมา

 

โรคหลอดเลือด

                หากร่างกายมีการสะสมคอเลสเตอรอลเอาไว้มาก จนกระทั่งเกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ยังทำให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลกระทบหลายอย่าง ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ เป็นต้น

 

โรคหัวใจ

                ตามที่ได้กล่าวไปว่าถ้าหากร่างกายมีการสะสมคอเลสเตอรอลจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดอุดตันได้ ซึ่งโรคหลอดเลือดอุดตันถ้าหากเป็นหลอดเลือดหัวใจ จะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและเสียชีวิตในที่สุด

 

โรคข้อเสื่อม

                โรคข้อเสื่อมเป็นผลพวงมาจากความไม่สมดุลของร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนก็มีสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายสูง เมื่อเกิดความอ้วนอาจทำให้การรับน้ำหนักในร่างกายผิดปกติไป อย่างเช่นในบริเวณข้อถ้าหากต้องรับน้ำหนักมากๆ อาจทำให้กลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้

 

โรคเบาหวาน

                โรคเบาหวานมีสาเหตุหนึ่งคือเกิดได้จากความอ้วน และความอ้วนก็เกิดได้จากการที่ร่างกายสะสมคอเลสเตอรอลเอาไว้สูงเกินไป จึงอาจกล่าวได้ว่าคอเลสเตอรอลก็อาจทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน

 

กระเทียมใช้ลดคอเลสเตอรอลได้อย่างไร?

                กระเทียมมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเกิดคอเลสเตอรอลได้ เพราะบางครั้งร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลจากอาหาร แต่บางครั้งร่างกายก็สามารถสร้างขึ้นได้เอง ในกรณีที่ทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายเกิดการสะสมทั้งจากอาหารและจากการที่ร่างกายสร้างขึ้น แต่ถ้าหากร่างกายได้มีการบริโภคกระเทียม จะช่วยยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ ส่งผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลต่ำลง สามารถรับประทานได้ทั้งกระเทียมสด และกระเทียมที่ปรุงอยู่ในอาหาร

 

                ที่ผ่านมาเคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระเทียมที่ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด พบว่าในผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูง (มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) เมื่อรับประทานกระเทียมติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนมีระดับคอเลสเตอรอลลดลง 8%

 

                จะเห็นได้ว่าคอเลสเตอรอลคือปมโรคร้ายที่สำคัญมากไปกว่าความอ้วน ที่ก่อให้เกิดได้ทั้งโรคหัวใจ อัมพฤกษ์/อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ทางที่ดีจึงควรพยายามควบคุมปริมาณอยู่เสมอ โดยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ อย่างเช่นที่เราได้นำเสนอไปวันนี้ก็คือการบริโภคกระเทียม สมุนไพรแห่งยารักษาโรคที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ

 

Share this Article

สินค้าแนะนำ