article
ปราบสามโรคร้ายให้อยู่หมัดด้วยสารสกัดจากกระเทียม

 

ปราบสามโรคร้ายให้อยู่หมัดด้วยสารสกัดจากกระเทียม

             โรคที่อยู่คู่คนไทยและเกิดขึ้นกับประชากรไทยในอัตราที่สูงโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุก็คือ โรคหัวใจ โรคความดัน และโรคมะเร็ง ทั้งสามโรคนี้นับว่าเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ยาก โดยเฉพาะโรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในทั้งสามโรคที่กล่าวมา อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเหล่านี้หรือผู้ที่กำลังเป็นโรคดังกล่าวอยู่ ตอนนี้มีตัวช่วยที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทั้งสามได้ และช่วยลดอันตรายที่เกิดจากโรคทั้งสามได้นั่นก็คือ สารสกัดจากกระเทียม

 

                สารสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ร่างกายห่างไกลจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคความดันได้อย่างเห็นผล มากกว่าการรับประทานกระเทียมสด ๆ เพราะมีปริมาณของส่วนประกอบสำคัญที่เข้มข้นกว่า เรามาดูคุณสมบัติที่ยืนยันว่าสารสกัดจากกระเทียม ป้องกันและบรรเทาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและความดันกันดีกว่า

 

 1. ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งและรักษามะเร็ง

                สารสกัดจากกระเทียมมีฤทธิ์ที่พิเศษกว่าที่ใคร ๆ คิด เพราะสามารถต้านการเกิดเนื้องอกได้ มีการทดลองทางการแพทย์ในสถาบันวิจัยโรคมะเร็งในหลาย ๆ แห่งทั่วโลก พบว่ากระเทียมมีฤทธิ์ไปต่อต้านการผลิตเซลล์แปลกปลอมและเซลล์ผิดปกติ ทำให้ยับยั้งการเกิดเนื้องอก ทั้งเนื้องอกที่เป็นเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกชนิดเนื้อร้ายได้ โดยการทดลองสารสกัดจากกระเทียมที่มีผลต่อร่างกายของสัตว์หลายชนิด  และสารสกัดกระเทียมจะเข้าไปช่วยการทำงานของเซลล์ชนิดลิมโฟไซย์และไมโครเฟล็กซ์ และยังมีสารที่ชื่อว่าซิเลเนี่ยมที่ช่วยปกป้องไม่ให้เซลล์เนื้อเยื่อถูกทำลายอีกด้วย

 

 2. ช่วยป้องกันและรักษาโรคความดันสูง

                 ความดันเลือดที่เพิ่มสูงนั้นเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด ผนังเส้นเลือดและความข้นของเลือด กระเทียมมีสรรพคุณที่จะเข้าไปสลายลิ่มเลือด และช่วยให้ความเข้มข้นของเลือดจางลง ไปช่วยต้านการรวมตัวกันของเม็ดเลือดไม่ให้ข้นเกินไป  ลดปริมาณของไตรกีเซอรีนและคอเรสเตอรอลในร่างกาย ทำให้ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีความดันโลหิตในระดับที่เป็นปกติมากขึ้น และสำหรับคนที่ยังไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงการรับประทานสารสกัดจากกระเทียม จะช่วยให้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะระบบเลือดได้รับการจัดให้อยู่ในสภาวะที่ดีอยู่เสมอ

 

 3. ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการของโรคหัวใจ

                สารสกัดจากกระเทียมเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้ว จะมีส่วนไปช่วยการเกาะตัวของกลุ่มเกล็ดเลือด ลดปฎิกิริยาที่เรียกกันว่า การออกซิเดชั่น ทำให้ไปลดการทำงานที่ผิดปกติในหลอดเลือดและการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ทั้งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและผู้เป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว อีกทั้งยังช่วยยับยั้งโรคหัวใจที่เป็นอาการแทรกซ้อนที่น่ากลัวของโรคเบาหวานได้ด้วย

               

                หากต้องการห่างไกลจากโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ มาป้องกันให้ห่างไกลจากโรคน่ากลัวทั้งสามโรคนี้ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยการรับประทานสารสกัดจากกระเทียมกันดีกว่า

 

Share this Article

สินค้าแนะนำ