article
จริงหรือ ใบแปะก๊วยดีสำหรับคนเป็นหอบหืด

 

จริงหรือ ใบแปะก๊วยดีสำหรับคนเป็นหอบหืด

            หอบหืด เป็นโรคที่ทำให้เกิดความทรมานมากเมื่ออาการกำเริบ เพราะคงไม่มีความทุกข์ทรมานใดที่สาหัสและทุรนทุรายเท่ากับการที่เราหายใจไม่ออกอีกแล้ว โรคหอบหืดนั้นเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุ เกิดได้ทั้งจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  การอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นควัน ขนสัตว์ เกิดจากการเป็นภูมิแพ้ทำให้กลายเป็นอาการหืดหอบร่วมด้วย สำหรับบางคนที่ต้องทำงานอยู่ในสถานที่ที่มีมลพิษ ฝุ่นควัน ผง สารเคมีก็ทำให้เป็นโรคหอบหืดในระยะยาวได้เช่นกัน ในเด็กที่ยังอยู่ในวัยร่างกายกำลังเจริญเติบโต โรคหอบหืดมีผลขัดขวางถึงพัฒนาการการเติบโต สมาธิ สติปัญญา เพราะไม่สามารถหลับสนิทได้ 

 

             สาเหตุของโรคเกิดจากการตีบตันและอาการหดตัวของระบบทางเดินหายใจและหลอดลม  คนที่เป็นโรคหอบหืดจึงต้องระวังและหลีกเลี่ยงภาวะที่จะทำให้ตนเองผจญกับการกระตุ้นหลอดลมและระบบทางเดินหายใจไม่ให้ตีบตัน หากสามารถทำให้หลอดลมและทางเดินหายใจมีความยืดหยุ่นสูง ขยายตัวได้ดีก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการหอบหืดกำเริบได้อย่างดี

 

                ใบแปะก๊วยมีสรรพคุณช่วยให้อาการกำเริบที่เกิดจากหลอดลมและระบบทางเดินหายใจตีบตันลดลงได้ เนื่องจาก การตีบของหลอดลมและระบบทางเดินหายใจเกิดจากอาหารหดตัวของผนังหลอดลมเมื่อเกิดสิ่งกระตุ้นเร้าขึ้น อาการนี้ในคนที่มีผนังหลอดลมที่เปราะและไม่ยืดหยุ่น การคลายตัวออกก็จะช้า ส่งผลให้ทรมานมากและอาจทำให้เสียชีวิตลงได้

 

            สารจากใบแปะก๊วยจะไปบำรุงให้เซลล์ของผนังหลอดลมเกิดการยืดขยายและหดตัวได้อย่างยืดหยุ่น ไม่แข็งเกร็ง มีความสมบูรณ์ โปร่งโล่ง เมื่อมีสิ่งกระตุ้นต่อผนังหลอดลมและทำให้หลอดลมเกิดหดเกร็งและตีบ ความยืดหยุ่นที่ดีของเซลล์ผนังหลอดลมจะช่วยทำให้อาการเกร็งทุเลา และเกิดการคลายตัวออกของผนังหลอดลมได้อย่างรวดเร็วขึ้น และหากรับประทานใบแปะก๊วยหรือสารสกัดจากใบแปะก๊วยต่อเนื่องในระยะยาว หลีกเลี่ยงมลภาวะและสิ่งกระตุ้นเร้าที่เกิดต่อระบบหายใจ อาการหอบหืดและเกร็งตัวลีบของระบบทางเดินหายใจและหลอดลมก็จะน้อยลงเรื่อย ๆ ส่งผลให้ผู้เป็นหอบหืดแข็งแรงขึ้น มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

 

                ปัจจุบันใบแปะก๊วยสดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากหากจะนำมาประกอบในเมนูอาหาร ผู้ป่วยโรคหอบหืดสามารถรับประทานใบแปะก๊วยได้ในรูปแบบของสารสกัดชนิดต่าง ๆ เช่นแคปซูลสกัดจากใบแปะก๊วยเป็นต้น และควรจะรับประทานเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสม สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บจะทุเลาลงได้ การดูแลป้องกันก็เป็นส่วนสำคัญมากเช่นกัน

 

 

 

Share this Article