article
ร่างกายที่ขาด แอล-คาร์นิทีน มีสภาพเป็นอย่างไร

 

ร่างกายที่ขาดแอล – คาร์นิทีน มีสภาพเป็นอย่างไร

            โดยปกติพื้นฐานของร่างกายจะต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะทุกส่วนให้สมดุลสอดคล้องกัน ซึ่ง “แอล – คาร์นิทีน” ก็เป็นสารสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะสามารถช่วยควบคุมไขมันในร่างกายให้มีการเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ไม่เกาะอยู่ตามอวัยวะที่ต้องทำงาน

 

                ดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ไขมันเลวนั้นเป็นสาเหตุให้ร่างกายผิดปกติ ซึ่งมีผลกับหลอดเลือด สมอง และหัวใจ ตลอดจนส่งผลต่อการเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือแม้แต่เป็นเจ้าหญิงนิทรา เป็นต้น

 

ผลเสียของร่างกายที่ขาดแอล – คาร์นิทีน

 

                ดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารที่มี “แอล – คาร์นิทีน” อย่างเช่นนมและเนื้อแดงให้เพียงพอ หรืออาจจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราไม่ขาด “แอล – คาร์นิทีน” แล้วค่ะ

 

 

Share this Article

สินค้าแนะนำ