article
ลดอาการข้ออักเสบได้จากสารในขมิ้นชัน(Turmeric Extract)

 

ลดอาการข้ออักเสบได้จากสารในขมิ้นชัน

       อาการข้ออักเสบ (Arthritis) เป็นอาการที่พบได้โดยทั่วไปในผู้สูงอายุ เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น การทานอาหารบางชนิดทำให้ร่างกายมีกรดมากผิดปกติ  หรืออาการของข้อสักเสบรูมาตอยด์ ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัส ก็อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุได้เช่นกัน  อาการของโรคข้ออักเสบคือ กระดูกอ่อนรอบ ๆ ข้อเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการอักเสบหรือทำลายกระดูกของข้อ มักเกิดกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิง และรักษาได้ด้วยการทานยาแก้ปวด, ยากลุ่ม NSAIDs, การทำกายภาพบำบัดหรือการผ่าตัด

 

       ขมิ้นชันเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในสูตรยาแผนโบราณมานาน เนื่องจากในขมิ้นชันมีสาร Curcumin ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และสามารถช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบได้ และจากคุณสมบัติด้านฤทธิ์การต้านการอักเสบจึงได้มีนักวิจัยทำการศึกษาค้นคว้าคุณประโยชน์ทางยาอย่างกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงคุณสมบัติของสารสกัดขมิ้นชันต่อการลดอาการข้ออักเสบด้วยเช่นกัน นักวิจัยจากประเทศอินเดีย ได้ทำการทดลองสารสกัดขมิ้นชันในผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) จำนวน 45 คน โดยแบ่งผู้เข้าทดสอบเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือทานสารสกัด curcumin 500 mg, กลุ่มที่สอง ทานยา Diclofenac sodium 50 mg และกลุ่มที่สามทานทั้งสารสกัด curcumin และยา Diclofenac sodium โดยทำการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์และทดสอบ Disease Activity Score (DAS) ซึ่งเป็นสูตรการคำนวณอาการปวดข้อในผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ และพบว่ากลุ่มที่ทานสารสกัด Curcumin 500mg มีอาการดีขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ รวมถึงมีอาการอักเสบของข้อดีกว่ากลุ่มที่ทานยาต้านอาการอักเสบอีกด้วย

 

       ดังนั้นการผลการวิจัยข้างต้น จึงสามารถนำสารสกัด Curcumin ในขมิ้นชันไปประยุกต์ใช้กับผู้ที่มีอาการป่วยจากโรคข้อได้ และการสกัดขมิ้นชันนี้ก็ยังเป็นสารจากธรรมชาติซึ่งมีความปลอดภัยกว่ายาเป็นสารสังเคราะห์อีกด้วย  นอกจากการรักษาด้วยวิธีทางยาและการใช้สารสกัดสมุนไพรแล้ว เราสามารถดูแลตัวเองได้โดยการออกกำลังกายเพื่อเป็นการทำให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าแข็งแรงขึ้นจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการข้ออักเสบ และถ้าหากว่าใครมีอาการข้ออักเสบแล้วก็ต้องพบแพทย์เพื่อทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

 

            ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการสกัดสารสำคัญจากขมิ้นชันและจำหน่ายสารสกัดขมิ้นชันในรูปแบบแคปซูลเพื่อความสะดวกต่อการรับประทานและเพื่อให้ได้ปริมาณสารสำคัญมากเพียงพอต่อการให้ประโยชน์ต่างๆในร่างกาย และการทานอาหารที่มีแคลเซียม, วิตามินดีและวิตามินซีสูงก็จะเป็นการบำรุงเนื้อเยื่อและกระดูกให้แข็งแรงและทำให้เราห่างไกลจากอาการข้ออักเสบได้อีกด้วย

  

Share this Article

สินค้าแนะนำ